Peresztrojka 01 Comic Book (1.rész)

From C64 Diskmag Wiki
Jump to: navigation, search
     a comic book története    j
 _
 Udvözlet azoknak, akik nem véletlenül
 töltötték be a cikket, hanem kiváncsi-
 ak a comic book azaz a képregény ere-
 detére. (akik meg nem kiváncsiak rá a-
 zoknak pedig azt mondom, hogy nem kö-
 telező elolvasni......)

   i.rész

a modern képregény születése a xix.
század végére tehető. más utat járt be
európában és amerikában, de tény, hogy
a jelenleg legelterjedtebb formái ame-
rikai eredetüek.
 az egyesült államokban az első képre-
gények napilapokban megjelenő 'comic
stip'-ek, vagyis 'mulatságos csíkok'
voltak. mai jelentése szerint comic
strip minden, általában napi folytatá-
sokban illetve részekben megjelenő kép-
regény, akár humoros, akár nem. számos
figura kalandjai még most is ebben a
formában olvashatók szerte a világon, i-
lyen például a 'peanuts' (charlie brown
és snoopy), a 'blondie' vagy a 'gar-
field': 3-4 képből álló, csattanós tör-
ténetek ezek.
 furcsa, de tény: ellentétben az európai
(főleg francia és olasz) képregényekkel,
az amerikai comic stip elsősorban nem
gyerekeknek szólt, hanem a napilapot ol-
vasó felnőtteknek, különös tekintettel
az angol nyelvet még nem tökéletesen bí-
ró bevándorlóknak. általában egy oldalon
szerepel ma is a keresztrejtvényekkel
vagy a sportrovattal, töbnyire az újság
hátsó részében. hosszabb, egy teljes ol-
dalt betöltő történeteket csak a lapok
vaskosabb, vasárnapi mellékleteiben ta-
lálni.
 egészen a harmincas évekig amerikában
nem is volt kizárólag képregényből álló
újság vagy kiadvány. ekkor jelentek meg
az első, gyűjteményes füzetek, amelyek
már korábban megjelent vasárnapi mellék-
letek újranyomását tartalmazták. ezek
voltak a comic book elődei, lényegesen
nagyobb méretben.
 az első, a ma elterjedt méretben kia-
dott comic book 1933-ban jelent meg, i-
gen érdekes körülmények között. egy new
york-i nyomdában készült egy képregény-
gyűjtemény. a nyomda egyik leleményes
kereskedője, max c.gaines észrevette,
hogy lekicsinyítve egy ilyen vasárnapi
melléklet mérete pontosan megegyezik egy
fél lapoldallal. két lapot egymás mellé
tettek, s azt összehajtották, az ered-
mény: egy pontosan ugyanakkora füzet,
mint az, ami bármelyik újságárusnál kap-
ható. ezt a kiadványt a' procter and
gamble' mosószergyár részére készítet-
ték, mint ingyenes reklámajándékot.
 a füzetnek óriási sikere volt, és rövi-
desen újabbak követték, más gyárak szá-
mára, de még mindig ajándékként, reklám
célból, 100-200 ezer példányban. ekkor
gondolt arra gaines úr, hogy a gyerekek
szívesen fizetnének rendszeresen pár
centet ilyen kiadványokért. 1934-ben in-
dult az első havonta megjelenő comic bo-
ok (famous funnies), amely aztán 20 évig
létezett. még ugyanebben az évben kapha-
tó volt az első olyan színes magazin, a-
melyben végig ugyanannak a figurának a
kalandjait lehetett olvasni, a neve
'skippy' volt.
 1935-ben jött ki a 'new fun', majd a
'more fun' nevű comic book, amelynek az
a nevezetessége, hogy a későbbi dc co-
mics néven ismert kiadó első próbálkozá-
sa volt(1947-ig létezett). és ugyanekkor
volt először látható képregényen miki
egér is.
 a dc comics elődje hamar terjeszkedni
kezdett: 1937-ben jelent meg az első
'detective comics', amelyben két évvel
később bemutatkozott bob kane alkotása a
batman, s 1938-ban végre siker koronázta
jerry siegel és joe shuster töretlen
lelkesedését, hogy kiadassák, az 'action
comics' 1. számában, fantasztikus szüle-
ményük, superman kalandjait. s hogy a
mai fő konkurensről is essék pár szó:
1939-ben jelent meg a 'marvel comics' 1.
száma is, benne torpedo (sub-mariner) és
a fáklya (human torch) történetével.


   folyt.köv.


remélem elégedettek vagytok, s tetszett
a cikk. itt megjegyezném, hogy a comic
book-okról azaz a képregényekröl bármi-
lyen felvilágosítást stb. nálam lehet
kérni, ha írsz a címemre.

ha nem tetszenek az ilyen témájú cikkek
azt is írd meg a címemre! (ha már így is
írsz visszaküldhetnél egy kitöltött
szavlapot... de ha nincs szavlapod, ak-
kor azt is igényelhetsz a fenti címröl.)
na, akkor itt már el is búcsúzok!


 forrás:       kamikaze
 kandi lapok


?
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox